Rafał Dybka | Gamma

Ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się głównie bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości oraz kompleksową obsługą kontraktów budowlanych. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zabezpieczaniu roszczeń z tytułu umów budowlanych, w tym poprzez ustanawianie zastawów oraz egzekucji należności.

Ceniony trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości, procesów inwestycji budowlanych czy procedur administracyjnych. Przez uczestników szkoleń szczególnie doceniany za niezwykle jasne i proste przedstawienie nawet wyjątkowo złożonych zagadnień prawnych. We współpracy z wieloma firmami szkoleniowymi oraz jako freelancer przeprowadził, między innymi, blok „Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2-dniowe warsztaty praktyczne.”, czy „Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym. Określenie parametrów i przygotowanie nieruchomości do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.”.