Innowacje w prawie, jak za nimi nadążyć?

Szkolenie prawo pracy poświęcone jest szeroko pojętym zagadnieniom z zakresu prawa pracy dedykowane dla firm, urzędów oraz osób prywatnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie. Realizowane dla wielu różnych odbiorców stwarzają różne możliwości tematyczne – zaczynając od głównych zasad wynikających z kodeksu pracy, a kończąc na szczegółowych regulacjach dla poszczególnych podmiotów.

Szkolenie prawo pracy pozwala opanować umiejętności praktycznego stosowania przepisów i dokonywania ich prawidłowej interpretacji w zakresie zagadnień prawa pracy. Konkretne bloki szkoleniowe dostosowane są do wymagań zleceniodawcy i grupy odbiorców. Szkolenie prawo pracy może obejmować zagadnienia stosunku pracy, zakazu konkurencji, regulaminu pracy, wynagrodzenia, czasu pracy, uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem, zatrudnianie pracowników młodocianych itp.

Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji, interaktywnych wykładów, indywidualnych i grupowych bloków warsztatowych oraz case study.