Czy zarządzanie przez agile jest dla każdego?

Zarządzanie projektem nigdy nie było łatwe. Ogromna presja, związana z osiąganiem jak najlepszych wyników i satysfakcji klienta, odpowiedzialność zbiorowa i odpowiedzialność jednostki w projekcie nie pozwala na lekceważące podejście do tematu.

Jednak, można śmiało rzec, że zarządzanie przez Agile jest praktycznie dla każdego. Dlaczego? Przede wszystkim, w zarządzaniu przez Agile nikt nie zostaje sam – tak naprawdę w zespołach Agile wszyscy pracownicy są zobowiązani do tego samego wysiłku, aby osiągnąć zamierzenia projektowe. NIkt nie jest pozostawiony samemu sobie.

Agile to sposób, który ma na celu szybką odpowiedź na zmieniające się wymagania ze strony członków zespołu niejednokrotnie o zróżnicowanych umiejętnościach. Przy okazji, każdy może uczyć się od siebie. Agile project management szkolenie to najprostszy sposób, żeby przekonać się, na czym polega zarządzanie w zespołach Agile.

Jak rozdzielana jest praca, jak planowane są zadania, terminy, kontakty z klientem, wpływ na komunikację w zespole, raportowanie o zbliżających się problemach, które mogą zadecydować, czy projekt zakończy się powodzeniem, czy też fiaskiem.

Zobacz szkolenia, terminy nowoczesnych szkoleń dla firm: szkolenie ze sprzedaży i szkolenia dla administracji

Podczas kiedy same szkolenia project management przedstawiają praktyki najlepiej sprawdzające się przy motywowaniu pracowników, szkolenie Agile to nie tylko to. Motywacja pracowników jest ważna, lecz najlepsze rezultaty otrzymuje się wtedy, kiedy cały zespół w tej samej mierze przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sukces projektu. W Agile nie ma miejsca na jednostki – to trochę „komunistyczne” podejście do zarządzania.

Owszem, przyjmując Scrum jako framework naszego systemu zarządzania, możemy mieć do czynienia z trzema podstawowymi rolami, których celem jest koordynacja projektu (i siebie samych) w taki sposób, by projekt został ukończony na czas, spełniał wymagania klienta, jednak warte zapamiętania jest to, że jest to raczej odpowiedzialność zbiorowa i absolutnie nie każdy z osobna, a cały zespół powinien być nagradzany za swój wysiłek włożony w projekt.