Łukasz Prasołek | Gamma

Asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także wykładowcą na kursach dla specjalistów do spraw kadr i płac. Od dziesięciu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń i różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem ukończył wydział prawa zaś w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

Jako doświadczony prawnik specjalizuje się w praktycznych aspektach czasu pracy (szczególnie czasu pracy kierowców). Jest współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Autor książek „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” i ‘Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory”.