Koniec dofinansowania z Unii

Koniec dofinansowania z Unii


Przypadające na lata 2007 – 1013 dofinansowanie płynące z Unii Europejskie bardzo wpłynęło na rozwój rynku szkoleniowego. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończy się w roku 2013 i należy zastanowić się, jak wpłynie to na cały rynek szkoleniowy.

Dowiedz się więcej