Prawo, prawo, prawo…

Prawo pracy szkolenia to oferta skierowana do pracodawców, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko na zdobycie wiedzy merytorycznej, ale umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Dziedzina ta jest niezwykle rozległa, co pozwala na organizację dwóch typów szkoleń – ogólnych (przybliżających jedynie w zarysie poszczególne gałęzie prawa pracy) lub szczegółowych (skupiających się na kompleksowym objaśnieniu jednej dziedziny). Jedynie od uczestnika lub pracodawcy kierującego na szkolenie zależy, jaki rodzaj uzna za najlepszy i najbardziej przydatny dla dalszego rozwoju.

Prawo pracy szkolenia to bogactwo wiedzy i doświadczenia, którymi z uczestnikami dzielą się  profesjonalni trenerzy wykorzystujący wybrane dziedziny prawa pracy na co dzień. Różnorodne są także metody prezentowania wiedzy – wykłady, elementy ćwiczeń warsztatowych, prezentacje multimedialne, analiza konkretnych przypadków (również tych zgłaszanych przez uczestników szkolenia).