Ile kosztuje pracownik?

Koszty pracy obowiązujące w Polsce są bardzo wysokie. To właśnie z tej przyczyny z każdym rokiem zawieranych jest coraz więcej tzw. umów śmieciowych. Chodzi tutaj o umowy zlecenia, które nie gwarantują urlopu oraz umowy o dzieło od których nie odprowadza się żadnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Tradycyjna umowa o pracę jest dla pracodawcy droga i kłopotliwa. Myli się każdy, kto sądzi, że koszt pracownika to jego pensja, którą otrzymuje na rękę. W praktyce pracodawca dopłaca jeszcze przeszło 60% tej kwoty. Tyle właśnie wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy i składka zdrowotna. Nie są to jednak wszystkie koszty. Przy przyjmowaniu pracownika do pracy trzeba pokryć koszt jego badań wstępnych.

W trakcie pracy trzeba zapewnić ubrania robocze i środki higieny. Kosztowne są także okresowe szkolenia BHP i badania lekarskie. Pracownikowi trzeba też wyposażyć stanowisko pracy oraz opłacić szkolenia. Jeśli dajemy pełny etat na umowę o pracę to trzeba także liczyć się z płaceniem pracownikowi za czas urlopu oraz choroby. Ponadto pracodawca musi zatrudniać kadrową albo wynajmować biuro rachunkowe bo ktoś musi wypełniać formalności związane z zatrudnieniem.

Zdjęcie: http://pl.freeimages.com/photo/work-at-my-office-1240822