Koniec dofinansowania z Unii


Przypadające na lata 2007 – 1013 dofinansowanie płynące z Unii Europejskie bardzo wpłynęło na rozwój rynku szkoleniowego. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończy się w roku 2013 i należy zastanowić się, jak wpłynie to na cały rynek szkoleniowy.

Niektórzy specjaliści prognozują, że część przedsiębiorców ceny obniży, aby utrzymać się na rynku. Inne firmy szkoleniowe ceny podniosą, aby wyrównać stawki, do tej pory  zbyt niskie ze względu na usługi oferowane przez ośrodki, bazujące na unijnym dofinansowaniu. Warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt – wiele firm korzystało ze szkoleń, tylko dlatego że były współfinansowane i brak dotacji całkowicie wyeliminuje ten typ klienta. Możemy mieć także do czynienia z syndromem przeszkolenia pracowników i brakiem zainteresowania tą formą przynajmniej przez jakiś czas, szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie stawiały na tę formę rozwoju pracowników.

Musimy pamięć, że wysoka cena nie zawsze jest równa wysokiej jakości szkoleń. O wiele ważniejsze jest doświadczenie firmy, CV zatrudnionych w niej trenerów i ilość godzin, które przepracowali, będące mierzalnym dowodem ich doświadczenia.

W najbliższym czasie można więc liczyć, że firmy szkoleniowe wykażą się elastycznością, pójdą na ustępstwa cenowe i dostosują swoją ofertę dokładnie do  potrzeb klientów, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości.

Jeżeli więc chcemy zdecydować się na szkolenie pracowników naszej firmy, być może jest to najlepszy czas – możemy wykupić szkolenie za niższą stawkę niż zwykle, a liczyć na wyższą jakość. Jak widać, wzmożona konkurencja ma sporo dobrych stron.