Koniec dofinansowania z Unii

Koniec dofinansowania z Unii


Przypadające na lata 2007 – 1013 dofinansowanie płynące z Unii Europejskie bardzo wpłynęło na rozwój rynku szkoleniowego. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończy się w roku 2013 i należy zastanowić się, jak wpłynie to na cały rynek szkoleniowy.

Dowiedz się więcej

Przywództwo – o szczególnej roli szefa firmy podczas kryzysu finansowego

Przywództwo - o szczególnej roli szefa firmy podczas kryzysu finansowego

Przywództwo często definiowane jest jako proces przepływu społecznego, w czasie którego jedna osoba ma możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia innych w realizacji wspólnego zadania. Ów pomocnik i osoba ponosząca odpowiedzialność (w przypadku przedsiębiorstw – również tę finansową), to szef.

Dowiedz się więcej