Outdoor vs. Indoor


Szkolenia outdoorowe
 tworzone są na podstawie prawidłowości takiej, że człowiek zapamiętuje średnio tylko 5 % tego, co może usłyszeć, 20 % tego, co może zobaczyć i przede wszystkim aż 80 % tego, co może przetestować na swojej skórze.

Szkolenia projektowane są metodą uwzględniającą cykl Kolba. Jego fundamentami są cztery różne sposoby przyswajania wiedzy: doświadczenie, refleksja, teoria i praktyka.

 

Dzięki uwzględnieniu powyższych kwestii są one jednym z najlepszych mechanizmów edukacyjnych, jaki zaprojektowana dla ludzi dorosłych. Nauka przez doświadczeni e to dla pracowników praktyczne ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, menadżerskich czy pracy w grupie oraz jednoczesna doborowa zabawa i niezapomniana przygoda.

Dobre szkolenia outdoorowe to takie, które poza oczywistymi zaletami, takimi jak integracja i motywacja, które owocują zgranym i współpracującym zespołem, wnoszą wysoką wartość merytoryczną.