Jak powstała metodyka agile?

Obecne czasy przynoszą wiele zmian, nad którymi coraz trudniej nadążyć. Pewne metody zarządzania, które były stosowane jeszcze w ubiegłym wieku, odchodzą do lamusa, głównie dlatego, że skala projektów i możliwości staje się naprawdę olbrzymia.

Metodyka agile powstała właśnie jako odpowiedź na nierozwiązane problemy, które ujawniały się w typowych metodykach typu kaskadowego czy bardziej strukturalnych podejść. Dla przykładu, przez coraz większy stopień skomplikowania projektów, możliwość jego dokładnego opisania przed przystąpieniem do realizacji w wielu przypadkach stała się nierealna.

Dodatkowo, po drodze i tak pojawiały się problemy, które trudno było przewidzieć i do których brakowało rąk do ich rozwiązania. Wielu specjalistów wolało skupiać się na swojej dziedzinie, zamiast starać się rozwiązać nienapotkany do tej pory problem.

Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie to, że nastąpiły trudności ze znalezieniem osób znających rozwiązanie w tym i tamtym obszarze, a realizacja projektu niejednokrotnie była opóźniona. Agile stało się odpowiedzią na tego typu problemy i przyniosło rozwiązania – w postaci przede wszystkim zwinności całego zespołu.

Kto ukończył project management szkolenia ten wie, że wcale nie jest tak łatwo, aby rozwiązać ten czy inny problem, posługując się standardowymi metodami. Decydując się na połączenie agile ze scrumem, warto jest zaoferować swoim pracownikom szkolenie scrum developer.

To szkolenie wprowadza w techniki wykonywania swoich obowiązków w oparciu o zasady i założenia agile z uwględnieniem dodatkowych narzędzi i instrumentów. Doskonałym wprowadzeniem do metodologii agile jest agile pm foundation – kurs ten porusza nie tylko podstawowe założenia, ale pokazuje, z czym jeszcze agile można zjeść, to znaczy z jakimi metodami można je połączyć, aby zmotywować zespół do nawet efektywniejszej pracy.

Scrum szkolenie oprócz objaśnienia ról, jakie mogą zostać przydzielone członkom zespołu, uzupełnia informacje dotyczące zasad zwinnego zarządzania.