Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych? Szkolenie czy samodzielna próba deszyfracji?

Każdy kto jest zainteresowany kupnem danej nieruchomości koniecznie musi zapoznać się z treścią założonej dla niej księgi wieczystej.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. księga wieczysta  musi składać się z czterech działów. Pierwszy z nich zawiera oznaczenie geodezyjne nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Dział drugi zawiera wpisy na temat własności i użytkowania wieczystego. Trzeci dział przeznaczony jest  na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, inwestor dowie się o istniejących wpisach ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub jej użytkowaniem wieczystym. Znajdzie tam jednocześnie informacje o wpisach dotyczących innych praw i roszczeń. Natomiast informacji na temat hipotek – jej wysokości, rodzaju waluty w jakim została zaciągnięta itd. – szukać należy w dziale ostatnim.

jak-czytac-odpisy-ksiag-wieczystych-szkolenie

Jeśli nie jest się ekspertem to warto wybrać się na szkolenie w celu nabycia podstawowej wiedzy z zakresu ksiąg wieczystych. „Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych” szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień mają do czynienia z odpisami ksiąg wieczystych i chcą uzyskać umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych.

Zobacz program proponowanego szkolenia
www.szkoleniaeksperckie.pl/szkolenia/jak-czytac-odpisy-ksiag-wieczystych gdzie został opisany przykładowy program takich zajęć. Jak sądzicie? Bardziej opłaca się zasiąść z aktami notarialnymi i kodeksem czy spróbować zdobyć umiejętności podczas takich warsztatów?