Jak budować wartościowe produkty?

Systemów zarządzania w ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele, niektóre z nich mogą zostać zastosowane nie tylko do projektów informatycznych, ale także w branżach wymagających komunikacji, obsługi klienta, HR… W tak szybko zmieniających się czasach zwłaszcza pod względem postępu technologicznego niezmiernie ważnym staje się odpowiadanie na szybko zmieniające się wymagania.

Zresztą, od dawna wiadomo, że zwłaszcza w projektach informatycznych bardzo często zdarza się, że zebranie wymagań klienta i stworzenie produktu na bazie jednorazowo zebranych wymagań często odbiegało od jego faktycznej wizji.

Budowanie wartościowych produktów zaczęto realizować poprzez pełne zaangażowanie klienta na każdym etapie rozwoju projektu w celu upewnienia się, że poszczególne elementy, dla przykładu aplikacji, wyglądają i działają dokładnie tak, jak zostało to uzgodnione z klientem.

Pozwoliło to miarodajnie wycenić wartość produktu i pracy, a także upewnić się, że w czasie i budżecie uzgodnionym uprzednio klient dostanie nie mniej, nie więcej niż zostało to przyjęte. Świetną metodyką z parze z odpowiednim frameworkiem jest Agile i Scrum.

W Scrumie mamy rozdział trzech ważnych ról między członkami zespołu – Product Owner, Scrum Master i Scrum developerzy. Szkolenie Product Owner to szkolenie, którego zadaniem jest wprowadzenie zazwyczaj jednej osoby z zespołu w tajniki rozmów i negocjacji z klientem, a także prezentacji fragmentów projektu na czas.

Szkolenia Scrum Developer uczy, jakie narzędzia można zastosować do projektu, aby upewnić się, że w projekcie przyjęła się metodyka Agile wraz ze Scrumem. Są to często szkolenia uczące narzędzi, ale także instruujące, jakie miękkie umiejętności oprócz technicznych powinny zostać nabyte przez tych, którzy bezpośrednio będą pracować nad ostatecznymi rezultatami.

Oczywiście, w projektach nawet przy świetnej organizacji często pojawić się mogą przeszkody, których usuwaniem powinna zająć się z reguły jedna osoba. Szkolenia Scrum Master to świetny sposób, aby wdrożyć taką osobę w jej nowe obowiązki.