HR Manager

Kierownik działu personalnego, który zajmuje się rozwojem i planowaniem pracy i kariery pracowników firmy. To on jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych rozwiązań, mających na celu usprawnienie wydajności pracy i komunikacji interpersonalnej w firmie. HR Manager wyszukuje bądź organizuje szkolenia dla już zatrudnionych, pozyskuje nowych pracowników, określa zakres obowiązków na danym stanowisku. Negocjuje ewentualne podwyżki, awanse, a także utrzymuje kontakt z instytucjami mającymi wpływ na rozwój kadr (urzędy pracy, firmy szkoleniowe). Jego rolą jest także funkcja mediatora w trudnych relacjach między pracownikami firmy na tych samych szczeblach, ale też na poziomie zarządzający-podwładny.

Obowiązkiem kierownika działu HR jest także nadzorowanie kwestii administracyjnych, prowadzenie akt osobowych, analiz zatrudnienia. Osoba pracująca na tym stanowisku jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy przez wszystkich pracowników firmy.

Sprawdź jakie szkolenia i integracje oferuje Konsorcjum szkoleniowe Gamma. Ciekawe szkolenia HR, szkolenie kreatywność

KTO NA STANOWISKO?
Osoba aplikująca na stanowisko HR Managera musi legitymować się dyplomem ukończenia uczelni wyższej. Najbardziej pożądane kierunki to: ekonomia, zarządzanie, marketing. Niezbędnym elementem jest też zdobyte doświadczenie w zakresie kierowania kadrami, zasobami ludzkimi lub pracą grup. Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne są najbardziej pożądane na tym stanowisku. Obecnie wiedza z zakresu psychologii także jest dodatkowym atutem. HR Manager musi być komunikatywny, otwarty, empatyczny i posiadać zdolność do wprowadzania zmian i innowacji w szybkim czasie.

Sposób realizacji swoich obowiązków zależy od charakteru osoby, sposobu organizacji czasu i zdolności kierowniczych. Stąd niezbędne jest, aby osoba na tym stanowisku była pomysłowa, chętna do zmian, wysłuchiwania i realizowania pomysłów innych. Musi umieć odnajdywać się w stresujących sytuacjach i być zdyscyplinowana. Jako, że kieruje nie tylko grupą ludzi, ale organizuje swój czas pracy i sposób jej realizacji, ciąży na nim ciężar bezpośredniej odpowiedzialności przed prezesem  firmy.