Nowości na szkoleniach o zmianach w prawie celnym

framed eyeglasses on top open book

Zmiany w przepisach prawnych zawsze pociągają za sobą konieczność ich przyswojenia przez osoby, które pracują w branżach związanych danymi ustawami. Gdy mowa o usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych niezbędna jest znajomość między innymi prawa celnego, bez którego odpowiednia realizacja takich usług nie jest możliwa. Dlatego też gdy tylko planowane są zmiany w ustawach związanych z tą gałęzią prawa, wiele osób poszukuje odpowiednich szkoleń z tej tematyki.

Dowiedz się więcej

Prawo, prawo, prawo…

Szkolenie Skutecznosc W Biznesie Gamma

Prawo pracy szkolenia to oferta skierowana do pracodawców, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko na zdobycie wiedzy merytorycznej, ale umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Dowiedz się więcej

Innowacje w prawie, jak za nimi nadążyć?

Szkolenia Logistyka

Szkolenie prawo pracy poświęcone jest szeroko pojętym zagadnieniom z zakresu prawa pracy dedykowane dla firm, urzędów oraz osób prywatnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie. Realizowane dla wielu różnych odbiorców stwarzają różne możliwości tematyczne – zaczynając od głównych zasad wynikających z kodeksu pracy, a kończąc na szczegółowych regulacjach dla poszczególnych podmiotów.

Dowiedz się więcej

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych? Szkolenie czy samodzielna próba deszyfracji?

Jak Czytac Odpisy Ksiag Wieczystych Szkolenie

Każdy kto jest zainteresowany kupnem danej nieruchomości koniecznie musi zapoznać się z treścią założonej dla niej księgi wieczystej.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. księga wieczysta  musi składać się z czterech działów. Pierwszy z nich zawiera oznaczenie geodezyjne nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Dział drugi zawiera wpisy na temat własności i użytkowania wieczystego. Trzeci dział przeznaczony jest  na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, inwestor dowie się o istniejących wpisach ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub jej użytkowaniem wieczystym. Znajdzie tam jednocześnie informacje o wpisach dotyczących innych praw i roszczeń. Natomiast informacji na temat hipotek – jej wysokości, rodzaju waluty w jakim została zaciągnięta itd. – szukać należy w dziale ostatnim.

jak-czytac-odpisy-ksiag-wieczystych-szkolenie

Dowiedz się więcej